Školka na doma

Při přechodu na distanční výuku jsou všechny aktuální materiály v MS Teams.

Zde najdete odkazy, které můžete využít celoročně.

Na této stránce najdete pracovní listy pro práci s dětmi, které se připravují na vstup do školy. Pracovní listy jsou v kategoriích grafomotorika, zrakové vnímání, sluchové vnímání a předmatematické představy. Pracovní listy můžete vybírat libovolně nebo podle toho, kterou oblast potřebuje Vaše dítě posílit. Před pracovními listy nezapomeňte uvolnit rukusprávně držet tužku a správně sedět. Vše si můžete předem prohlédnout v natočených videích.

Všechny ostatní připravené aktivity berte jako nabídku a je jen na Vás, do čeho se pustíte.

Pracovní listy – předmatematické představy

Vážení rodiče, další oblastí, kterou je v předškolním věku potřeba rozvíjet jsou předmatematické představy.

Pracovní listy – zrakové vnímání

Vážení rodiče, připravili jsme pro vás i řadu cvičení zrakové vnímání 1 a  zrakové vnímání 2  pro podporu zrakové diferenciace. Přejeme hodně zdaru a pokojné dny.

Pracovní listy – grafomotorika

Vážení rodiče, milé dětičky. nabízím pracovní listy grafomotorika1 a grafomotorika 2 na rozvoj psacích dovedností.
U každého pracovního listu máte popis činnosti i náměty na další práci.
Přečtete si prosím také metodické pokyny, které vám pomůžou správně dítě vést.

Pracovní listy pro rozvoj dětské řeči

Vážení rodiče, připravili jsme pro vás pracovní listy pro rozvoj dětské řeči z publikace „Mluv se mnou“ od Kateřiny Slezákové,2014.

Podstatou pracovních listu je rozvoj dětské řeči, rozvoj slovní zásoby, předcházení nesprávné výslovnosti. Věnujte budoucím prvňáčkům chvilinku ze svého času, aby si i v těchto nemilých časech, kdy se vašim dětem nemůžeme ve školce věnovat dostalo dostatek možností k procvičování vyjadřovacích schopností.

Pracovní listy – sluchové vnímání

Nabízíme také pracovní listy k rozvoji sluchového vnímání pro děti od 4 do 8 let od Nakladatelství Dr. Josef Raabe,s.r.o, 2017.