Sněhuláčkový den

Ve čtvrtek 21. ledna se ve školce uskuteční tradiční sněhuláčkový den. 


Na tento den dejte dětem do školky bílé oblečení (triko, punčocháče, tepláky,.. pokud nemáte bílé, stačí jakékoli světlé). Ve třídách si pohrajeme na sněhuláky a zasoutěžíme si. 

Videa ke shlédnutí a fotografie ze života MŠ

Milí rodiče,

protože jsme vás před Vánoci nemohly pozvat na tradiční besídku, tak jsme alespoň na video nahráli to, co s dětmi ve školce zpíváme, recitujeme a tančíme.

Videa najdete jednak na „Nástěnkách“ jednotlivých tříd a všechny pohromadě také v "Galerii" dole, ve složce Video 2020/2021. 

Do fotogalerie byly doplněny fotky z akcí i běžného života školky v listopadu a prosinci. 

Zajímavý odkaz

Vážení rodiče,

na stránkách Křesťanské pedagogicko psychologické poradny je publikovaný materiál ke vzdělávání v současné situaci. Domníváne se, že by vás mohl zajímat. Odkaz: http://www.kppp.cz/sites/default/files/2020-03/karantena_doporuceni_pro_rodice.pdf

Upozornění pro rodiče

žení rodiče,

dle aktuálního prohlášení ministerstva zdravotnictví platí ode dne 10. 9. 2020 povinnost nosit roušky ve všech vnitřních prostorách. Z tohoto důvodu zavádíme tuto povinnost pro rodiče a ostatní osoby vstupující do budovy školy od tohoto data i v naší mateřské škole.

Podle nám dostupných informací jsou děti a personál v mateřské škole od této povinnosti zatím osvobozeny.

Také připomínáme platnost pravidel tří R rouška rozestupy - ruce (desinfekci na ruce najdete vpravo u vchodu do školky).

Děkujeme za pochopení.

Pravidla pro fungování CMŠ Radost od 1. 9. 2020 s ohledem na situaci epidemie Covid 19

PROVOZNÍ DOBA MŠ JE OD 6:30 DO 16:30.

O CO PROSÍME VÁS RODIČE:

·        Do MŠ nesmí vstoupit nikdo s příznaky infekce dýchacích cest (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta čichu a chuti,…). Teplotu při příchodu měřit nebudeme, ale v případě viditelných projevů infekčního onemocnění paní učitelka dítě nepřevezme. V případě změny zdravotního stavu během dne dítěti vás telefonicky požádáme o vyzvednutí dítěte z MŠ v co nejkratším čase. Uvědomte si, prosím, že vzhledem k okolnostem musíme být v posuzování zdravotního stavu dětí důslední.

·         Rodiče mohou vstupovat do šaten mateřské školy, na schodiště i do tříd. Tam kde je to možné, Vás žádáme o dodržování rozestupů. U vchodu do mateřské školy použijte připravenou dezinfekci.

·         Do mateřské školy si dítě nepřináší žádné jídlo a pití.

·         Prosíme, nechte v šatně svému dítěti 1 čistou roušku v průhledném pytlíčku, kterou bychom využili v případě podezření na Covid 19 u někoho v MŠ. Položte ji na vrchní poličku.

CO DĚLÁME V MŠ Z PREVENTIVNÍCH DŮVODŮ:

·         Každé dítě si po příchodu do třídy důkladně umyje ruce mýdlem. Zásady osobní a respirační hygieny (např.: kašlat a kýchat do papírového kapesníku, ten následně vyhodit a umýt si ruce) budeme dětem průběžně připomínat.

·         Školní stravování zůstává v běžné podobě, ale zvýšenou měrou budeme dodržovat hygienická pravidla (například děti si nebudou brát jídlo ze společných táců, ale bude jim servírováno přímo na talířek, nebudou si samy připravovat příbory ze společného zásobníku).

·        Budeme dbát na časté a intenzivní větrání tříd i ostatních prostor MŠ. Stejně jako bude zvýšenou měrou dbáno na každodenní úklid všech prostor a povrchů a také na dezinfekci povrchů a předmětů, které používá větší počet lidí.

Pravidla se řídí aktuální epidemiologickou situací a nařízeními krajské hygienické stanice. V případě změny pravidel Vás budeme informovat. Děkujeme za dodržování pravidel. 

Zmocnění pro vyzvedávání dítěte jinou osobou

Pokud chcete, aby Vaše dítě vyzvedával (pravidelně, jednorázově nebo nárazově) někdo jiný, můžete si formulář stáhnout zde a do školky ho přinést již vyplněný. 

Režim dne v naší MŠ

6:30-7:30 scházení dětí ve třídě Broučků
ranní hry a individuální činnosti
7:35-8:15 příchody dětí do své třídy
8:15-9:00 ranní kruh, ranní cvičení
9:00-9:15 dopolední svačina
9:15-10:00 řízené činnosti
10:00-12:00 pobyt venku
12:00-12:30 oběd
12:30-13:00 vyzvedávání dětí po obědě
12:30-14:30 odpočinek, klidové činnosti
14:45-15:00 odpolední svačina
15:00-16:25 vyzvedávání dětí, volná hra

Od 15:30 jsou děti spojeny do jedné třídy, třídy se po měsíci pravidelně střídají, aktuální naleznete na dveřích školky. V případě příznivého počasí jsou děti na školní zahradě. 
16:30 konec provozu MŠ

Povinné předškolní vzdělávání 8:15-12:15. 

Prosíme Vás o dodržování časů příchodů a vyzvedávání dětí. Výjimky možné po předchozí dohodě s paní učitelkou ve třídě dítěte.

Personální zabezpečení provozu mateřské školy:

paní ředitelka     Anička V.        učitelka Broučci


paní učitelka      Marcelka         učitelka Broučci

paní asistentka  Kristinka         asistentka pedagoga Broučci

paní učitelka      Lída                učitelka Medvídci        

paní učitelka      Anička B.        učitelka Medvídci     

paní asistentka  Anka                asistentka pedagoga Medvídci

školní kaplan    otec Martin

provoz zabezpečují: 

        p.Olinka          vedoucí školní jídelny             

        p.Irenka          kuchařka                            

        p.Lucka           uklízečka                                                

Seznam věcí potřebných do MŠ

  • Pohodlné a praktické oblečení do vnitřních prostor školy (tričko, tepláky, legíny, sukně/zástěrka). Dítě v tomto oblečení stráví většinu dne, je proto velice důležité, aby se v něm cítilo příjemně. Ve třídě je teplo, je zbytečné, aby děti měly na tričku mikinu (stačí tričko s dlouhým rukávem) nebo na punčocháčích ještě tepláky.
  • Přezůvky-pohodlná obuv s pevnou patou, kterou bude mít dítě ve třídě. Vyberte s dítětem takovou obuv, kterou si dokáže samo obout.
  • Oblečení pro pobyt venku přizpůsobte ročnímu období. Doporučujeme jednu sadu oblečení na písek, kde se dítě může ušpinit a druhou sadu na procházky do lesa.
  • Minimálně jednu kompletní sadu náhradního oblečení pro případ ušpinění. Mladším dětem připravte sady náhradního oblečení 2 až 3, u některých je zpočátku polití velmi časté.
  • Pláštěnka a gumovky (kromě zimy). Na oboje je místo v šatně školky.
  • Pyžamo. Každé pondělí přinesete čisté a v pátek si ho odnesete na vyprání.

Všechny věci, které bude dítě nosit do školy, označte (jménem, monogramem či značkou) a dbejte na to, aby si děti své věci poznaly.

Při volbě oblečení myslete na to, aby si ho dítě umělo obléci samo. Z našich zkušeností jsou nešikovné úzké nohavice některých tepláků (dětem nejdou přetáhnout přes nožičky), mikiny, které téměř nejdou přetáhnout přes hlavu nebo zbytečně složité oblečení na ven.

Kontakty na logopedky působící v Kladně

Mgr. Dana Šálová
Ulice: K Nemocnici 2306
Telefon: 312 615 115, mobil: 606 285 318
E-mail: logopedie.kladno@gmail.com

PaedDr. Alena Merunková
Ulice: Unhošťská 2533
Mobil: 737 372 636
E-mail: alena.merunková@seznam.cz

Mgr. Kateřina Chvojková
Ulice: K nemocnici 2306
Telefon: 312 615 117

Mgr. Alena Teimerová 
Ulice Riegrova 401
Telefon: 312 685 052, 311 280 878