Církevní mateřská škola Radost

Motto:  „Všechno má určenou chvíli a veškeré dění pod nebem svůj čas…“ Kaz.3,1

Ve čtvrtek 26. ledna půjde do dětského oddělení Městské knihovny Kladno na Sítné třída Broučků. Tento den bude svačina u Broučků již v 8:30, proto prosíme o dodržení příchodu nejpozději do 8:15.

Ve středu 1. února pojedou obě třídy na dopolední výukový program do Střediska ekologické výchovy na Čabárně. Podrobnosti jsou v únorovém kalendáři. Upozorňujeme na nutnost příchodu nejpozději v 8:00, abychom vše stihli. Děkujeme za pochopení.

V pátek 3. února jsou na základních školách pololetní prázdniny. Pokud Vaše dítě tento den do školky nepřijde, prosíme, nahlaste to paní učitelce ve třídě nejpozději ve středu 1. února odpoledne.

Naše škola je zapojena do projektu „Vybavení škol digitálními učebními pomůckami pro rozvoj informativního myšlení dětí a žáků„, který je financován Evropskou unií.