Aktuálně pozorujeme líhnutí motýlů z housenek

Církevní mateřská škola Radost

Motto:  „Všechno má určenou chvíli a veškeré dění pod nebem svůj čas…“ Kaz.3,1

Zápis do církevní mateřské školy Radost na školní rok 2024/2025 proběhl ve dnech 9. a 10. května 2024. Podrobnosti najdete na stránce https://www.cms-radost.cz/zapis/.

Na stránce https://www.cms-radost.cz/kalendar/ najdete podrobnosti k výletu, který se uskuteční příští týden i data některých již naplánovaných akcí.

Prázdninový provoz v CMŠ Radost bude probíhat od 1. do 12. července 2024. Přihlašování probíhá ve třídách u paní učitelek nejpozději do 31. 5. 2024. V období od 15. července do 30. srpna bude mateřská škola uzavřena.

Nový školní rok zažíná v pondělí 2. září 2024.

Naše škola je zapojena do projektu „Vybavení škol digitálními učebními pomůckami pro rozvoj informativního myšlení dětí a žáků„, který je financován Evropskou unií.

NABÍDKA PRÁCE

Hledáme kvalifikovaného pedagoga. Zájemci mohou kontaktovat školu e-mailem: cms-radost@cms-radost