Církevní mateřská škola Radost

Motto:  „Všechno má určenou chvíli a veškeré dění pod nebem svůj čas…“ Kaz.3,1

Jelikož se Velikonoce blíží, tak budeme s dětmi zasévat tradiční oseníčko. Přineste, prosíme do úterý 28. března: Jeden kelímek na osení. Dobrý je širší, černý od jogurtu „Pierot“, ale může být i jiný kelímek nebo květináček podobné velikosti. Dále 2-3 vyfouknutá vajíčka (prosíme, řádně vypláchnutá a osušená). Nic jiného děti nepotřebují, substrát i semínka dostanou ve školce. Děkujeme za spolupráci.

Ve čtvrtek 30. března navštívíme s dětmi kostel Nanebevzetí Panny Marie, kde si se školním kaplanem, otcem Martinem Chleborádem, projdeme křížovou cestu.

Nabízíme rodičům předškolních dětí možnost osobní schůzky s učitelkami ve třídě a probrat s nimi individuálně schopnosti svého dítěte před zápisem do základní školy. Zájemci o tuto schůzku se domluví na termínu setkání ve své třídě.

Naše škola je zapojena do projektu „Vybavení škol digitálními učebními pomůckami pro rozvoj informativního myšlení dětí a žáků„, který je financován Evropskou unií.