Zápis

Přijaté děti na školní rok 2024/2025

1, 2, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18,19, 20, 21, 22, 25, 26, 27,

 Všechna volná místa pro školní rok 2024/2025 jsou momentálně obsazena.

Prosíme rodiče přijatých dětí, kteří se rozhodnou přijetí na naši CMŠ nevyužít, a chtějí odstoupit od žádosti (tiskopis na stránkách školy), aby nám to neprodleně písemně sdělili na internetovou adresu školy: cms-radost@cms-radost.cz,abychom mohli přijmout náhradníka.

Třídní schůzka pro nově přijaté děti se bude konat 11. 6. 2023 od 16.00 v prostorách CMŠ Radost.

V případě, že se v daném termínu nemůžete schůzky zúčastnit, omluvte se prostřednictvím výše uvedeného e-mailu.

Rozhodnutí o přijetí budou předávána na třídní schůzce. Rozhodnutí o nepřijetí budou předávána osobně nebo zasílána poštou do vlastních rukou.

Pokud jste pro své dítě nakonec zvolili jinou mateřskou školu, vyplňte Odstoupeni_od_zadosti a doručte je do naší mateřské školy. Děkujeme za spolupráci. 

———————————————————————————–

Zápis pro školní rok 2024/25

Dokumenty potřebné vytištěné a vyplněné k zápisu:

Zadost_o_prijeti

Dolozeni_kritterii_do_spisu_CMS

Vyjadreni lekare_priloha k zadosti o prijeti1

Informace o postupu při přijímacím řízení:

Stanovení podmínek_pro_přijímací řízení 24-25

Kriteria_CMS_2024_25

Zápis se bude konat v budově mateřské škole s přítomností dítěte a zákonného zástupce. Naše mateřská škola sídlí na adrese Bulharská 2331, Kladno. Vstup je z ulice Bulharská stříbrnou brankou, na zahradě je barevný altánek a dřevěná mašinka. 

Bližší informace o mateřské škole a našem programu najdete v záložce Informace o nás. Můžete si zde prohlédnout fotky, video o naší školce i virtuálně navštívit část našich prostor. Zájemcům o umístění dítěte nabízíme rodinné prostředí, stálý kvalifikovaný kolektiv pracovníků a školní vzdělávací program „Kytička pro radost“. 

Zároveň nabízíme zájemcům o zápis do naší mateřské školy možnost individuální návštěvy školy a její prohlídku. Tuto návštěvu si lze domluvit na tel. čísle: 312 684 143 nebo na e-mailové adrese: cms-radost.cz Těšíme se na setkání s případnými zájemci.