Režim dne CMŠ Radost

6:30-8:15    průběžné příchody dětí

6:30-7:30        všechny děti z obou tříd společně ve třídě Broučků

7:30-8:15        rozdělení dětí do jejich tříd, ranní hry a individuální činnosti

8:15-9:00        ranní kruh, ranní cvičení

9:00-9:15        dopolední svačina

9:15-10:00       řízené činnosti

10:00-12:00    pobyt venku

12:00-12:30    oběd

12:30-13:00   vyzvedávání dětí po obědě

12:30-14:30    odpočinek, klidové činnosti

14:45-15:00    odpolední svačina

15:00-16:25  vyzvedávání dětí, volná hra

od 15:30          všechny děti z obou tříd společně v jedné ze tříd                                                     (informace najdete na dveřích školky)

16:30               konec provozu MŠ