Církevní mateřská škola Radost

Motto:  „Všechno má určenou chvíli a veškeré dění pod nebem svůj čas…“ Kaz.3,1

Děkujeme za spolupráci v nelehkém školním roce 2021/2022.

Školákům přejeme mnoho zdaru na základní škole. Na ostatní se těšíme ve čtvrtek 1. září.

Příjemné prožití léta :-).