Návštěva Lidic-akce pro předškoláky

Po loňské dobré zkušenosti opět vyrazíme s předškoláky na Mezinárodní dětskou výtvarnou výstavu 2017 do Lidic, které jsme se také zúčastnili. Tentokrát pojedeme již na zahájení, tedy ve čtvrtek 1. 6. (z toho důvodu byl přesunut pirátský den na úterý 30.5.).

Příchod do MŠ je nutný do 7:50.

S sebou si děti přinesou batůžek a v něm pití a pláštěnku (svačinu dostanou ze školky).

Návrat do školky bude na oběd, děti si lze vyzvedávat „po o“ i „po spa“ jako obvykle.

V případě velmi špatné předpovědi počasí by se akce nekonala, dáme vědět ve středu.

Pirátský den

V úterý 30.5. ve školce proběhne pirátský den, kterým dopředu oslavíme čtvrteční den dětí.

Kdo z dětí chce, může ten den přijít převlečený za piráta (stačí např. pruhované tričko a šátek uvázaný na piráta).

Prosíme, abyste dětem v úterý ráno přinesli do třídy jeden bublifuk (nejlépe poslouží malý obyčejný bublifuk za pár korun).

Děkujeme.

Červnový výlet

V úterý 6.6. pojedeme na výlet na farmu Hedecko. Ráno odjedeme objednaným autobusem na Rakovnicko, kde se farma nachází. Tam děti snědí svačinu připravenou ze školky a poté pro ně bude připravena komentovaná prohlídka domácích zvířat, která na farmě chovají a projížďka na koníkovi. Děti můžou mít v batůžku také suché pečivo či horší ovoce/zeleninu na krmení domácích zvířat. Po absolvování celého programu se vrátíme autobusem do školky, kde se okolo 13:00 naobědváme.

 

Příchod do školky nejpozději v 7:50.

Vyzvedávání po obědě cca 13:30 (možná změna).

Vyzvedávání po spaní bude možné od 15:30 do16:30.

Na sebe: Pohodlnou obuv, oblečení přizpůsobené aktuálnímu počasí (nezapomeňte na pokrývku hlavy).

S sebou do batůžku: PLÁŠTĚNKU, láhev s pitím (min. 0,75 litru), kdo chce-suché pečivo či ovoce pro zvířata

Předpokládaná cena výletu je cca 250 Kč, bude poté vybrána společně s platbou školného a stravného. 

Prázdninový provoz


Vážení rodiče,

 

     v letošním roce plánujeme prázdninový provoz od 1.7.2017 do 14.7.2017. Zájemci se závazně přihlásí ve třídě Broučků nejpozději do 3. 6.2017. Provoz je podmíněn dostatečným počtem přihlášených dětí. Platby za prázdninový provoz budou probíhat jako v průběhu roku. Rodiče, kteří platí hotově si s paní hospodářkou domluví termín úhrady. Platba za prázdninový provoz musí být uhrazena do konce června.


Děkujeme za pochopení                                                    

Zápisy na školní rok 2017/2018

Vážení rodiče,

omlouváme se, ale další informace o průběhu přijímacího řízení obdržíte v nejbližší možné době.

Děkujeme za pochopení

Zápisy na školní rok 2017/2018

Zápis dětí do naší mateřské školy proběhne ve čtvrtek 11. a v pátek 12. 5. 2017.  Před tímto termínem budou na internetových stránkách zveřejněny podmínky zápisu a příslušné tiskopisy. Ze zákona pro nás platí stejná pravidla jako pro obecní mateřské školy, tzn. že i v naší mateřské škole můžete absolvovat povinné předškolní vzdělávání.


Informace o povinném předškolním vzdělávání podle nového zákona naleznete zde.

Informace k zápisu do naší mateřské školy: 
Stanovení podmínek pro podání žádosti 
Kritéria pro přijímaní dětí

Tiskopisy k zápisu ke stažení: 
Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
Vyjádření lékaře  

Vážení rodiče,

podle školního řádu končí provoz mateřské školy v 16:30. Proto je Vaší povinností vyzvednout si dítě tak, aby mohla být mateřská škola v 16:30 uzamčena. Kdo tak nečiní, hrubě porušuje školní řád. Při opakovaném pozdním vyzvedávání může být ukončena docházka do mateřské školy. 

Zmocnění pro vyzvedávání dítěte jinou osobou

Pokud chcete, aby Vaše dítě vyzvedával (pravidelně, jednorázově nebo nárazově) někdo jiný, můžete si formulář stáhnout zde a do školky ho přinést již vyplněný. 

Režim dne v naší MŠ

6:30-8:15       příchody dětí do třídy
8:15-9:00        ranní program (cvičení, ranní kruh)
9:00                SVAČINA
9:15-10:00      dopolední program (tvoření, zpívání,...)
10:15-11:45    vycházka
12:00              OBĚD
12:30-13:00   vyzvedávání dětí po obědě
13:00-14:30    polední klid
14:45              SVAČINA
15:00-16:30   vyzvedávání dětí

Prosíme Vás o dodržování časů příchodů a vyzvedávání dětí. Výjimky možné po předchozí dohodě s paní učitelkou ve své třídě.

Personální zabezpečení provozu mateřské školy:

paní ředitelka     Anička V.        učitelka Broučci

paní učitelka      Lída                učitelka Medvídci        

paní učitelka      Anička B.        učitelka Medvídci     

paní učitelka      Marcelka         učitelka Broučci

paní asistentka  Kristinka         asistentka pedagoga Broučci

provoz zabezpečují: 

        p.Olinka          vedoucí školní jídelny             

        p.Irenka          kuchařka                            

        p.Lucka           uklízečka                         

        p.Halyna          uklízečka